Počasí Ostrava - Slunečno.cz
facebook

 

Příspěvková organizace Technické služby Ostrava – Jih byla zřízena usnesením zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Jih č. 0158/4 ze dne 4.6.2015 s účinností od 1.9.2015.

Hlavním účelem organizace je péče o čistotu a celkový vzhled Statutárního města Ostravy, městského obvodu Ostrava – Jih, zabezpečení údržby a vnější úpravy veřejných prostranství a uspokojování veřejných potřeb občanů v souladu s platnými právními předpisy.

více o nás

 Současný vzhled našeho zrekonstruovaného sídla

 
Dotace k projektu „Začleňování osob do pracovního procesu prostřednictvím TSOJ“ 

Organizaci Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková organizace, byl pro rok 2023 schválen transfér z rozpočtu statutárního města Ostravy ve výši 130 tis. Kč na úhradu nákladů projektu „Začleňování osob do pracovního procesu prostřednictvím TSOJ“ v rámci „Programů zvýšení zaměstnatelnosti a zaměstnanosti osob propuštěných z vězení a výkon obecně prospěšných prací“.

Projekt se týká organizování výkonu obecně prospěšných pro osoby, kterým byl uložen alternativní trest, a dále jejich začleňování do běžného pracovního procesu. Projekt bude probíhat od 1. 1. 2023 do 30. 11. 2023.www stránky

město OSTRAVA
www.ostrava.cz

Ostrava - Jih
www.ovajih.cz

kulturní centrum AKORD
www.akord.cz

kulturní dům K-TRIO
www.k-trio.cz

   Nejnovější pořízená technika

      Elektromobil pro svoz odpadu

 

 

   


Projekt: Podpora alternativních způsobů dopravy

V rámci výzvy NPŽP 11/2019 – Podpora alternativních způsobů dopravy programu životního prostředí a na základě Rozhodnutí č. 1191100082 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla, Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvkové organizaci schválena finanční podpora formou dotace.

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 10. 12. 2021

Výše dotace: max. 500 000,- Kč

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie N1. Nově pořízené vozidlo bude složit ke sběru odpadu, údržbě veřejné zeleně a správě městského mobiliáře.

   

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě  rozhodnutí ministra životního prostředí"

            www.mzp.cz,  www.sfzp.cz  

 

© 2016 - 2024 Technické služby Ostrava - Jih