Služby, záměry

Svoz odpadu

  • komunální
  • separovaný
  • nebezpečný
  • bioodpad

Separační dvory
Přistavování velkoobjemových kontejnerů
Kompostárna

Péče o zeleň
Sečení travnatých ploch
Péče o stromy a keře
Květinové záhony
Výsadba zeleně

Oprava komunikací
Instalace dopravního značení
Navigační systémy
Osvětlení

Vybavení dětských hřišt, venkov. posiloven

Slavnostní a vánoční osvětlení


 

 

     Současný vzhled našeho

     zrekonstruovaného sídla

© 2016 - 2021 Technické služby Ostrava - Jih