Služby, záměry

Svoz odpadu

  • komunální
  • separovaný
  • nebezpečný
  • bioodpad

Separační dvory
Přistavování velkoobjemových kontejnerů
Kompostárna

Péče o zeleň
Sečení travnatých ploch
Péče o stromy a keře
Květinové záhony
Výsadba zeleně

Oprava komunikací
Instalace dopravního značení
Navigační systémy
Osvětlení

Vybavení dětských hřišt, venkov. posiloven

Slavnostní a vánoční osvětlení


Projekt: Podpora alternativních způsobů dopravy

V rámci výzvy NPŽP 11/2019 – Podpora alternativních způsobů dopravy programu životního prostředí a na základě Rozhodnutí č. 1191100082 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla, Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvkové organizaci schválena finanční podpora formou dotace.

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 10. 12. 2021

Výše dotace: max. 500 000,- Kč

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie N1. Nově pořízené vozidlo bude složit ke sběru odpadu, údržbě veřejné zeleně a správě městského mobiliáře.

   

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě  rozhodnutí ministra životního prostředí"

            www.mzp.cz,  www.sfzp.cz  

 

© 2016 - 2024 Technické služby Ostrava - Jih