Technické služby Ostrava - Jih > Čistota a pořádek

Čistota a pořádek

Vaše podněty a připomínky prosím zasílejte na email tsoj@tsoj.cz 

Projekt: Podpora alternativních způsobů dopravy

V rámci výzvy NPŽP 11/2019 – Podpora alternativních způsobů dopravy programu životního prostředí a na základě Rozhodnutí č. 1191100082 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla, Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvkové organizaci schválena finanční podpora formou dotace.

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie N1, 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie L7E, 1 ks vozidla s pohonem CNG kategorie N1 a 1 ks dobíjecí stanice. Nově pořízená vozidla budou složit ke sběru odpadu, údržbě veřejné zeleně a správě městského mobiliáře.

   

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“

© 2016 - 2021 Technické služby Ostrava - Jih