Aktuality

Sobotní úklid

14. června

Vážení občané,

v případě připomínek nebo podnětů k sobotnímu úklidu dne 22. 6. 2024 kontaktujte pana Tomáše Grabovského, t. č. +420 770 141 419.

 PROJEKT

1. února 2021

Podpora alternativních způsobů dopravy

V rámci výzvy NPŽP 11/2019 – Podpora alternativních způsobů dopravy programu životního prostředí a na základě Rozhodnutí č. 1191100082 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla, Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvkové organizaci schválena finanční podpora formou dotace.

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 10. 12. 2021

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie N1, 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie L7E, 1 ks vozidla s pohonem CNG kategorie N1 a 1 ks dobíjecí stanice. Nově pořízená vozidla budou složit ke sběru odpadu, údržbě veřejné zeleně a správě městského mobiliáře.Provozní doba veřejného pohřebiště v Ostravě - Zábřehu

21. října 2020

Vážení občané,

z důvodu svátku Památky zesnulých Vás informujeme o prodloužení provozní doby na veřejném pohřebišti v Ostravě – Zábřehu, kdy bude možno i využívat veřejné WC v prostoru u hlavní brány.

Provozní doba ve dnech 26. 10. – 3. 11. 2020 bude od 8:00 – 20:00 hodin.

 5. ročník participativního rozpočtu

25. května 2020

V návaznosti na probíhající 5. ročník participativního rozpočtu vyzýváme občany k podávání návrhů.

https://www.facebook.com/spolecnetvorimejih/videos/3379462115414604/UzpfSTY4MDE4NTkzMjEwMjcxMjoyOTY1NDg5NDU2OTA1Njcw/

 Informace MPSV ke koronaviru a pracovněprávním souvislostem

11. března 2020Univerzální zametací stroj

13. září 2019

V září 2018 realizovaly Technické služby Ostrava  - Jih, příspěvková organizace projekt Nákup zametacího stroje značky Bucher CITYCAT 2020 XL Euro 6/EuroMot IIIB. Tento univerzální výkonný a vysoce sofistikovaný zametací stroj s objemem 2 m3 používají TSOJ pro čištění místních komunikací III. a IV. třídy, chodníků, parkovišť a odstavných ploch v městském obvodu  Ostrava – Jih, kterých je cca 200 km. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

   www.ostrava.cz

 Hromadné očkování psů

6. června 2019

Technické služby Ostrava - Jih, p. o. se podílely na přípravě akce pro ÚMOb - očkování psů proti vzteklině, které se bude konat v pátek dne 7. června 2019, 08:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 na ul. Provaznická 62, Hrabůvka (zahrada bývalé mateřské školy, naproti ZŠ Provaznická). Nedělní bohoslužby

22. května 2019

TSOJ zahájily spolupráci se Starokatolickou církví v Českém Těšíně, kdy v kapli na ul. U Studia zřídily nové osvětlení interiéru. Bohoslužbny v této kapli budou probíhat pravidelně každý týden v neděli od 18:00 hodin. Všichni občané jsou srdečně zváni. Kontakt pro více informací: Bc. Kamil František Kozelský - jáhen, t.č. +420 777 794 557, facebook: StarokatoliciOstrava

  

             


Fontány

30. dubna 2019

Dne 29. 4. 2019 byly uvedeny do provozu fontány v obvodu Ostrava - JihPřestěhování TSOJ

18. prosince 2018

Dne 3. 12. 2018 se Technické služby Ostrava – Jih, příspěvková organizace, přestěhovaly z provizorních prostor bývalé základní školy V Zálomu 1, Ostrava – Zábřeh do nově zrekonstruovaného sídla na ulici Kpt. Vajdy 3202/6, Ostrava – Zábřeh.

TSOJ děkují zřizovateli za vybudování nového sídla, podporu a rozvoj Technických služeb.

 

                                                                Rozšířená otevírací doba hřbitova u Hřbitova

26. října 2018

Vážení občané,

z důvodu Památky zesnulých bude od 26.10.2018 – 3.11.2018 rozšířena otevírací doba hřbitova U Studia od 8:00 do 20:00 h, kdy bude možno i využívat veřejné WC v prostoru u hlavní brány.Poděkování

11. června 2018

Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za odplevelení chodníků na ulici Šamanova v Ostravě-Zábřehu.

 

Petr Matěj

Šamanova 1902/6

Ostrava-ZábřehPochvala Mgr. Gödelové zaměstnancům TS

7. června 2018

Dobrý den,

přijměte prosím velké díky za Váš podíl na průběhu úterní akce Den dětí v Lesní škole - perfektní přípravu, nasazení, vstřícnost a úsměvy od začátku do konce, a dál při úklidu areálu po akci.

Těším se na další společné (a zaručeně vydařené) akce.

S přáním hezkých dní

 

Mgr. Gabriela Gödelová

tisková mluvčí

 

Městský obvod Ostrava-Jih

odbor strategického rozvoje, vztahů s veřejností, školství a kultury

Horní 791/ 3, 700 30 Ostrava-HrabůvkaPoděkování ředitele základní a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, Březinova 52

7. června 2018

Dne 7.6.2018 bylo našim zaměstnancům uděleno poděkování ředitele základní a mateřské školy Ostrava - Zábřeh, za vyklizení vyřazeného majetku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pochvala Ing. Stuchlé zaměstnancům TS

31. května 2018

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o předání pochvaly za práci, kterou odvedli pracovníci  TS p. Suchoň a pí Žigová při úklidu  kontejnerového stání na ulici Chrjukinova 3, dne 29.5.2018. Tak by měl vypadat úklid prostranství, úplně vzorový. Prosím, tlumočit toto jejich nadřízenému, jistě by je to potěšilo. Děkuji.

Ing.StuchláUzavření veřejných toalet v podchodu na ul. Dr. Martínka

5. března 2018

Z důvodu havárie čerpadla v podchodu u Venuše na ul. Dr. Martínka jsou toalety do odvolání uzavřeny.

Předpokládaný termín zprovoznění je 9.3.2018.

Omluváme se za vzniklé problémy.

Závada odstraněna 8.3.2018 v 10:30hod. Veřejné toalety jsou již v provozu.Článek "Veřejné toalety: hlavně musíte vědět, kde hledat" v Moravskoslezském deníku

6. prosince 2017

Dne 19.11.2017 byl uveřejněn článek "Veřejné toalety: hlavně musíte vědět, kde hledat", ve kterém se dozvíte něco málo o toaletách provozovaných naší organizací.

Celý článek naleznete zdeUkončení činnosti správy DB, SV a IV

10. května 2017

Vážení členové bytových družstev, společenství vlastníků a individuální vlastníci,

 

dovolte, abychom Vám sdělili, že s účinností k 30. 6. 2017 dojde k ukončení činnosti správy bytových družstev, společenství vlastníků a individuálních vlastníků v naší organizace, vykonávané na základě mandátních respektive příkazních smluv. Důvodem pro ukončení činnosti je její nerentabilita. Ke zrušení doplňkové činnosti naší organizace dochází také s ohledem na ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V návaznosti na uvedené a s ohledem na nutnost předání veškeré související dokumentace vašemu novému správci a zajištění kontinuity v řádném vedení evidence a prováděných platbách si Vás, členy statutárních orgánů a individuální vlastníky, dovolujeme požádat o sdělení kontaktních údajů vašeho nového správce nejpozději ve lhůtě do 15. 6. 2016.

V případě Vašich dotazů se obraťte na paní Silvii Krejchovou na telefonním čísle 555 502 964, 720 982 543, případně e-mailem na adrese krejchova@tsoj.cz

Děkujeme Vám za mnoholetou spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví, mnoho úspěchů a osobní pohodu.

 

Ing. Miroslav Janečka

ředitelÚřední hodiny

5. ledna 2017

Ode dne 18.1.2017 budou úřední hodiny, konané každý týden ve středu, přesunuty na budovu Technických služeb - U Lesa 69.

Čas úředních hodin se mění - 7:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00Pevné linky mistrů

4. ledna 2017

Z technických důvodů jsou dočasně nefunkční pevné linky mistrů Moravce a Pullmanna. V případě potřeby je, prosím, kontaktujte na jejich mobilní čísla.

Děkujeme za pochopení.Úřední hodiny 28.12.2016 zrušeny

23. prosince 2016

Vážení klienti,

mezi svátky - dne 28.12.2016 jsou úřední hodiny zrušeny. Děkujeme za pochopení.Krátký šot pro televizi Fabex

11. prosince 2016

Dne 6. 12. 2016 přijal pan ředitel Ing. Miroslav Janečka pozvání k rozhovoru pro televizi Fabex. Na tento rozhovor se můžete podívat zde. Dozvíte se nejen základní informace o naší organizaci, ale také co nás v nejbližších dnech čeká.Oznámení o přechodné změně sídla organizace

9. prosince 2016

Vážení partneři, vážení kolegové,

 

dovolte, abychom Vám v tomto předvánočním čase poděkovali za přízeň a spolupráci, které se nám v letošním roce z Vaší strany dostávalo. Hluboce si toho vážíme a věříme, že se v budoucím období bude tato spolupráce prohlubovat, především ke spokojenosti občanů našeho městského obvodu.

Jelikož bychom chtěli právě občanům našeho obvodu v dalších letech poskytovat profesionálnější služby i zázemí, je nutné naše pracovní prostory tomuto přizpůsobit. Z tohoto důvodu dojde dne 15. 12. 2016 k přestěhování zaměstnanců do objektu bývalé základní školy V Zálomu 2948/1, Ostrava – Zábřeh (Pískové doly). V mezidobí bude v objektu původní budovy na ulici Kpt. Vajdy probíhat stavební rekonstrukce, po jejímž ukončení se vrátíme zpět. Bohužel v daném okamžiku nejsme schopni dobu návratu blíže specifikovat.

Do doby zahájení rekonstrukce budou v původním objektu zachovány úřední dny každou středu v rozšířeném čase, a to od 7:00 - 12:00 a od 13:00 - 18:00 hodin. Urgentní požadavky mimo úřední dny bude možné řešit na přechodné adrese organizace.

 

Předem Vám velice děkujeme za spolupráci, trpělivost i pochopení.Nákup vozidla pro svoz odpadů z parkových a odpadkových košů

6. prosince 2016

Ke dni 1.11.2016 zakoupila organizace Technické služby Ostrava-Jih vozidlo pro svoz odpadů z parkových a odpadkových košů, tzv. košovku. Tento vůz dostala na starost naše zaměstnankyně, paní Petra Čadová. Více podrobných informací sdělených panem ředitelem Ing. Miroslavem Janečkou nebo panem starostou Bc. Martinem Bednářem naleznete v reportáži pro TV Polar (od 1:45min).

reportáž z předání košovkyPoděkování ředitele Základní a Mateřské školy Ostrava - Hrabůvka, A. Kučery 20

30. listopadu 2016

Dne 22. 11. 2016 bylo našemu zaměstnanci uděleno poděkování ředitele Základní a Mateřské školy Ostrava-Hrabůvka, za ořez stromů a keřů v areálu školy.Služby bytové správy

8. října 2016

Vážení klienti, rádi bychom pro Vás zvýšili kvalitu poskytovaných služeb v oblasti bytové správy, proto jsme posílili personálního obsazení. Vaše požadavky spojené s bytovou agendou ve věcech smluvních a právních má nyní na starost paní Silvie Krejchová.Pozvánka na Valnou hromadu SVPS

30. září 2016

 pozvanka_SVPSZměna referenta bytové správy

1. srpna 2016

Dovolujeme si Vás informovat o skutečnosti, že od 1. 7. 2016 převzala paní Jana Čerňavová veškerou bytovou agendu a povinnosti vyplývající pro naši společnost z mandátních smluv.

Současně Vás ujišťujeme, že nastalá změna nebude mít jakýkoliv dopad na zavedený standard poskytovaných služeb.Změna úředních hodin pro správu bytů

12. května 2016

Dovolujeme si Vám oznámit , že dochází ke změně pracovní doby pro správu bytů :
od 1.6.2016 – úřední hodiny STŘEDA 8:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Veškeré dosavadní služby Vám budou poskytovány v původním rozsahu.

Těšíme se na další spolupráci s Vámi.

Martina Teprová
referent pro správu bytůReportáž TV Polar

28. dubna 2016

Přinášíme další reportáž o naší rozvíjející se činnosti na úseku údržby komunikací.

Reportáž prosím shlédněte ZDE.Veřejné záchody

10. února 2016

Nově byly otevřené veřejné WC u zastávky hromadné dopravy Poliklinika, u podchodu pod ulicí Dr. Martínka. Toalety jsou zdarma.

Provozní doba:

Pondělí – Pátek 7:00 – 19:00
Sobota 8:00 – 14:00

Informace na webu městského obvodu ZDE.

Reportáž TV Polar ZDE.

Článek v Moravskoslezském deníku ZDE.
 

© 2016 - 2024 Technické služby Ostrava - Jih