Technické služby Ostrava - Jih > Ochrana osobních údajů - Povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů - Povinně zveřejňované informace

Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace, jakožto správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), tímto v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů upozorňuje své klienty, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, smluvní partnery, praktikanty, tazatele, jakož i ostatní veřejnost na skutečnost, že osobní, popř. citlivé údaje těchto osob nezbytné pro řádné uplatnění jejich práv a povinností vůči Technickým službám Ostrava - Jih vyplývajících ze zvláštního právního předpisu či smluvního vztahu budou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovány a po nezbytně nutnou dobu uchovávány. Žádné osobní, popř. citlivé údaje týkající se konkrétní osoby nebudou bez jejího předchozího písemného souhlasu zpřístupněny žádným příjemcům.

 

Informace o zpracování osobních údajů 

logo_SVPS

TSOJ jsou členem SVPS

"Sdružení veřejně prospěšných služeb"

 

     Současný vzhled našeho

     zrekonstruovaného sídla

© 2016 - 2021 Technické služby Ostrava - Jih