Technické služby Ostrava - Jih > Ochrana osobních údajů - Povinně zveřejňované informace

Ochrana osobních údajů - Povinně zveřejňované informace

Technické služby Ostrava - Jih, příspěvková organizace, jakožto správce osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), tímto v souladu s ust. § 18 odst. 2 zákona o ochraně osobních údajů upozorňuje své klienty, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, smluvní partnery, praktikanty, tazatele, jakož i ostatní veřejnost na skutečnost, že osobní, popř. citlivé údaje těchto osob nezbytné pro řádné uplatnění jejich práv a povinností vůči Technickým službám Ostrava - Jih vyplývajících ze zvláštního právního předpisu či smluvního vztahu budou v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů zpracovány a po nezbytně nutnou dobu uchovávány. Žádné osobní, popř. citlivé údaje týkající se konkrétní osoby nebudou bez jejího předchozího písemného souhlasu zpřístupněny žádným příjemcům.

 

Informace o zpracování osobních údajů 

Projekt: Podpora alternativních způsobů dopravy

V rámci výzvy NPŽP 11/2019 – Podpora alternativních způsobů dopravy programu životního prostředí a na základě Rozhodnutí č. 1191100082 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR byla, Technickým službám Ostrava – Jih, příspěvkové organizaci schválena finanční podpora formou dotace.

Termín realizace: 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021

Předmětem projektu je pořízení 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie N1, 1 ks vozidla s pohonem elektro kategorie L7E, 1 ks vozidla s pohonem CNG kategorie N1 a 1 ks dobíjecí stanice. Nově pořízená vozidla budou složit ke sběru odpadu, údržbě veřejné zeleně a správě městského mobiliáře.

   

 

 

„Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí“

© 2016 - 2021 Technické služby Ostrava - Jih